REGULATION CONSTANTSREGULATION CONSTANTS
  Conductor Size 1.0 PF 0.9PF 0.8PF 0.7PF
I. KW, KM for 33 KV 3 Lines for 1 % Voltage drop constant (REC Construction standard M-5)
  50 mm2 ACSR 7/3.55 Rabbit 16.88 12.98 11.51 10.33
  80 mm2 ACSR 7/4.09 mm Raccoon 25.15 17.5 14.99 13.09
  100 mm2 ACSR Dog(6/4.72mm +1.51 mm)
II. KW, KM for 11 KV 3 Lines for 1 % Voltage drop constant (REC Construction standard A-9)
  7/2.11 mm ACSR Squirrel 706 674 640 605
  7/2.59 ACSR Weasel 1150 970 900 840
  7/3.35 mm ACSR Rabbit 1920 1490 1330 1200
III. KW, KM for 415V 3 lines for 1% Voltage drop constants (REC Construction Standard  B-9)
  7/2.11 mm ACSR Squirrel 1.08 0.98 0.93 0.88
  7/2.59 ACSR Weasel 1.63 1.41 1.31 1.23
  7/3.35 mm ACSR Rabbit 2.72 2.18 1.96 1.78
METHOD OF 11 KV % REGULATION = KVA - Km x 0.8    (Max. 8%)
CALUCULATIONS                                             D.F. x Constant
  L.T % regulation             = H.P- Mts x 0.746    (Max 8%)
                                           D.E X Constant x 1000

*****