UTTARAKHANDLARGE DAMSSTATE: UTTARAKHAND

Sl. No Name of Dam Location of Dam Year of completion River Nearest City seismic zone Height above lowest foundation (m) Length of dam (m) Gross Storage capacity
(103 m3)
Reservoir Area
(103 m2)
Effective Storage capacity Designed Spillway capacity (m3/sec)
Longitude of dam 'E' Latitude of dam 'N'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. TUMARIA     1961 Dhela Kashipur   23.32 10.4 91050 21040 81774 283.17
2. NANAK SAGAR 79045' E 28045' N 1962 Deoha Nainital   16.5 19200 209000 50000 200550 1600
3. BOUR     1967 Baur Kakrala Gaderpur Bazpur   17.98 9.5 103368 16258 102510 1416
4. BAIGUL 79035' E 28052' N 1968 Baigul Nainital   13.7 15300 70725 21700 66225 567
5. TUMRIA EXTENSION     1969 Phika Kashipur   15.29 10 80820 6090 69924 283.17
6. ICHARI 77046' E 30030' N 1972 Tons Dehradun IV 59.25 155 8930 812.5 5110 13500
7. RAM GANGA 78045' E 29031' N 1974 Ram Ganga Pauri Garhwal IV 128 715 244960 19720 218770 8467
8. RAM GANGA SADDLE 78045'35" E 29031'13" N 1974 Chuisot Pauri Garhwal   71 552       1926
9. HARIPURA     1975 Bhakhara Khazia Gaderpur Bajpur   10.97   28320 11613 27600 877.8
10. MANERI Stage I 78032' E 30044.5' N 1984 Bhagirathi Uttarkasi IV 39 127 600 180 510 5000
11. JAMRANI Phase I     1990 Gola Kathgodam   140 765 206600     3630
12. TEHRI HPP 78028'44" E 30022'41" N 2006 Bhagirathi New Tehri IV 260.5 592.7 3540000 44000 2615000 13000
13. VISHNUPRAYAG (Jaypee)     2006 Alaknanda Joshimath   23 69.75 148.18 21.17 75.6 2050
14. BIRPUR (UP)     U/C Arjun Nainital   16 10461 70630     1926
15. KOTESHWAR HEP 78029'52" E 30015'36" N 2011 Bhagirathi Deoprayag IV 97.5 300.5 889000 3022 35000 13290
16. LAKHWAR (UJVN) 77056' E 30031' N U/C Yamuna Dehradun IV 204 481.5 587840 9570 330660 8850
17. SRINAGAR     U/C Alaknanda Srinagar   90 248 78000 4500 8000 19200
18. VYASI (UJVN) 77053' E 30031' N U/C Yamuna Dehradun IV 86 207.2 13690 729 3710 8850
19. LATA TAPOVAN (NTPC)     UC Dhauliganga Joshimath   24.5 85.5 ROR      
20. DHAULIGANGA DAM 80034'27" E 29058'42" N 2005 Dhauliganga Pithoragarh V 56 270 6200 272 3200 3210
21. TANAKPUR BARRAGE 80007'30" E 29003'30" N 1992 Sarda Champawat IV 26.3 475.3       19824
22. Bogudiyaar Sirkari Bhyol 80013' E 30012'N UC Goriganga Tanakpur IV 86          
23. Phata Bhyung 790 00 E 30037' N UC Mandakini Joshimath IV 26   49.92   41.42 1106
24. Rambara 790 03 E 30041' N UC Mandakini Joshimath IV 31 75     73 227
25. Vishnu Gad Pipalkoti HEP 79028'30" E 30030'50" N UC Alaknanda Joshimath IV 65 89.55 3630 245 2470 11050

 *****